คิดขึ้นแล้วมีสติ มันก็ดับไปทันที          ตัวสตินี่สำคัญ ถ้ามีสติ ก็มีปัญญาพร้อมกัน คิดขึ้นรู้พร้อม คิดดีก็ตาม คิดชั่วก็ตาม หลงก็ตาม โกรธก็ตาม คิดขึ้นแล้วมีสติ มันก็ดับไปทันที ไม่ต้องไปคุมมัน

                                                                                                    หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

รู้กายใจตามจริง จะละความยึดมั่นได้คนเรา ให้รู้กายรู้ใจของตนเองตรงกับความเป็นจริง 
จะทำให้ละความยึดมั่นถือมั่น เพราะมันคือตัวทุกข์

หลวงปู่บุญมา สุชีโว

เห็นกายตามจริง เพื่อกำจัดสิ่งหลอกลวง
...เห็นกายในกาย ที่พระพุทธเจ้าท่านให้เห็นตามความเป็นจริง 
ก็เพื่อกำจัดสิ่งที่หลอกลวง สิ่งที่ไม่จริง ที่มีอยู่ในจิตใจ ที่เคยหลงมาก่อน 
เพราะความจริงเท่านั้น ทำให้เรายึดมั่นได้ เป็นที่พึ่งได้ กำจัดภัยได้
เพราะความรู้จริงเห็นจริง ตามสภาวะธาตุสภาวะธรรม 
ที่มีปัจจัยปรุงแต่ง ที่ทำให้เราและสัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิด...
สำคัญผิด ยึดถือไปผิด เลยได้รับทุกข์
จากความรู้ผิดเข้าใจผิด มาเป็นเวลายาวนาน...


หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ