ทางสายกลางเกิดขึ้นเมื่อรู้เท่าจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้มีปัญญาจึงระวังความคิด


ยามใดที่ชีวิตประสบกับความทุกข์ 
ใจจะทำร้ายตนเองอย่างหนัก 
ด้วยความนึกคิดแต่เรื่องเลวร้าย 
การคิดเรื่องร้ายๆ เป็นการซ้ำเติมความทุกข์
ให้แก่จิตใจเพิ่มได้มากกว่า
ทุกข์ที่รับกระทบจากภายนอกหลายเท่านัก 
ผู้มีปัญญาจึงระวังความคิด 
ดูความคิดอย่างรู้เท่าทัน ไม่เชื่อความคิด 
ความคิดจึงไม่สามารถทำร้ายจิตใจได้อีก

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สติมีความจำเป็นจริงๆสตินี่ถ้าจะเปรียบแล้ว ก็เหมือนกับนายประตู 
รักษาพระราชาอยู่ในพระราชวัง 
ใครไปใครมา นายประตูนั้นต้องตรวจ ต้องรู้ทั้งนั้น 
ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไม่ให้เข้า ถ้าเป็นคนดีก็ให้เข้าไป 
อันสตินี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละ คอยระวังรักษาจิตอยู่.. 
เพราะฉะนั้นสตินี้มันจำเป็นจริงๆ เราต้องใช้ 
เรียกว่าสตินี้บำเพ็ญเจริญให้มากเท่าไรยิ่งดี 
แต่ว่าคุณธรรมอื่นๆ นั้น ถ้าเจริญมากเกินไปมันเสีย 
อย่างสมาธิอย่างนี้ หากไปทำแต่สมาธิสงบอยู่นั่นแหละ 
หน่อยหนึ่งก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอน แล้วปัญญาก็ไม่มี 
อย่างนั้นเรียกว่าสมาธิมันมากเกินไป

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา