ครูที่แย่มาก


ความเป็น "คนดี" เป็นครูที่แย่มาก
เพราะมันสอนให้ "คนดี"
ยึดติด กับคำว่า
"ห้ามแย่" "ห้ามเลว" "ห้ามพลาด"

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

มันก็อันเดียวกันนั่นแหละ


ถ้าเมื่อไรคนเริ่มเบื่อหน่ายความคิดปรุงแต่ง 
นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน
อันเป็นธรรมหมดจด 
แต่ถ้าเมื่อไรเรายังสนุกกับความคิด 
สนุกกับความสงบนะ
เรายังแสวงหาเรื่อยไป 
เพราะความคิดกับความสงบ
มันเสมือนเป็นคนละอย่าง 
แต่จริงๆ แล้วมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ 
ความฟุ้งซ่านกับความสงบมันอันเดียวกัน 
แต่มันอยู่กันคนละขั้วเท่านั้นเอง 
ตรงนี้เป็นความสงบ ตรงนี้เป็นความคิด
เป็นอันเดียวกันนั่นแหละ 
ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไร
เราจะใช้ขั้วไหนเท่านั้นเอง

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

หนังสือลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ คือ..หลวงพ่อเทียน

Image by leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา