ทำใจให้เหมือนกับใบบัวกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตนั้น อยู่ที่เจ้าตัวผู้นั้นจะเต็มใจรับมันเอาไว้หรือไม่ 
ถ้าไม่รับ มันก็เกิดไม่ได้ คือ ทำใจให้เหมือนกับใบบัว 
เมื่อมีน้ำมากระทบ ก็จะกระเด็นร่วงไปโดยที่ใบบัวไม่มีรอยเปียกเลย

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

จิตที่ดี จะต้องอยู่ในความเที่ยงธรรมจิตที่ดี จะต้องอยู่ในความเที่ยงธรรม
คือไม่ตกไปในอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ 
ไม่มีความรัก ไม่มีความชัง 
เรียกว่าจิตเป็นกลาง 
ถ้าจิตของเรามันรวมแน่วแน่ ...
จดจ่อในสิ่งเดียว
จิตก็จะมีกำลังขึ้น เมื่อจิตของเรามีกำลัง 
จิตนี้ก็จะต่อต้านกับกิเลส 
ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา 
จิตก็จะมองเห็นสัจธรรม 
รู้ทันสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

พระอาจารย์วัน อุตตโม