ลืมมุมมองที่เป็น ธรรมชาติเดิมแท้


เวลาใดที่ไม่สบายใจ 
ให้เฉลียวใจว่า
เวลานั้นกำลังขาดสติ
เหลียวกลับมามองใจว่า
ลืมมุมมองที่เป็น
ธรรมชาติเดิมแท้ไปหรือเปล่า
หรือว่าเริ่มจำผิด คิดผิด 
เห็นผิดไป วิปลาสไปเสียแล้ว
ว่ามีอัตตาตัวตนในสิ่งที่
ความจริง เป็นอนัตตา

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by Vintagelee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ธรรมชาติแท้ของท่าน


..เมื่อท่านทำในใจไม่คิด
...ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วแล้ว
ในเวลานั้น 
...นั่นคือธรรมชาติแท้ของท่าน...

ท่านเว่ยหล่าง

Image by mackmacedo0266 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา