ความรู้สึกนึกคิดย่อมดับเองตามธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย 
หากเราไม่ไปยุ่งกับมัน
ไม่ว่าหลงตามหรือผลักไส 
มันย่อมดับไปเอง
ตามธรรมชาติของมัน
แต่หากมันรบกวนเรา 
สิ่งที่ควรทำคือ 
รู้ หรือดูมันเฉยๆ
เหมือนดูสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มันหนักเพราะเรากำเอาไว้          ...ที่มันหนักเพราะเรากำเอาไว้...ไอ้นี่ก็ของข้า ไอ้นั่นก็ของข้า เจ้าด่าแม่ข้า เจ้าว่าพ่อข้า เจ้าดูถูกข้า มีแต่ข้าๆ  ความจริงข้าๆ นี่มันไม่ได้ฆ่าใคร ฆ่าเราเอง  ดังนั้น เราต้องมากำจัดความถือตัวถือตนของเราออกไป...

                                                                                                หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ให้ละสมุทัย ไม่ใช่ทุกข์"ทุกข์" นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า 
ไม่ใช่ละ ละไม่ได้
ในเมื่อขันธ์ ๕ มีอยู่ตราบใด ทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้น
ที่ทรงสอนให้ละนั้นคือ "สมุทัย"
คือเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหาก

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

การลุถึงวิมุติ...
การลุถึงวิมุติ คือ
การลุถึงสมาธิฝ่ายปรัชญา
โดยความไม่ต้องคิด 
รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
ไม่ต้องมีอะไรห่อหุ้มพัวพัน

ท่านเว่ยหล่าง