ถ้าเห็นว่าความสงบบังคับไม่ได้ จิตจะตั้งมั่นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ปฏิบัติธรรม "จำเป็น" ไม่ใช่ "ดี"การปฏิบัติธรรมนั้นมันจำเป็นต่อจิตใจ
คำว่า “จำเป็น” มันเกินคำว่า “ดี”
ถ้าปฏิบัติธรรมเพราะดี ยังเข้าใจไม่ตรง..
เพราะคำว่าจำเป็น เหมือนลมหายใจเข้าออก
เมื่อไม่หายใจเข้าไม่หายใจออก ชีวิตนี้อยู่ได้ไหม..
การปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรม
ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในกายใจตนเอง
ความทุกข์ใจย่อมเป็นผล

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาคิดปุ๊บเห็นปั๊บ คือปัญญาห้เห็นความคิด อย่าไปห้ามความคิด
และอย่าไปยึดถือ ให้ปล่อยมันไป
นี่คือการเห็นความคิด 
คิดแล้วให้ตัดปุ๊บเลย
เหมือนการวิดน้ำออกไปจากก้นบ่อ
ทำอย่างนี้นานๆ เข้า สติจะสมบูรณ์
คิดปุ๊บเห็นปั๊บ อันนี้แหละ
คือระดับความคิดที่เรียกว่าปัญญา
ซึ่งเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียด

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา