แต่นั้นคือปัญหาไม่ใช่ความทุกข์


ปัญหาหลายๆ อย่างมันไม่มีข้อสรุป 
บางทีเรากังวลแทบตาย เครียดแทบตาย 
พอถึงเวลามันจบ มันไม่เห็นมีอะไรเลย 
แล้วทุกปัญหามันก็ผ่านไป 
ในโลกใบนี้ ไม่มีปัญหาไม่จบ 
จบช้า จบเร็ว จบด้วยวิธีไหนอันนี้แล้วแต่ 
แต่นั้นคือปัญหาไม่ใช่ความทุกข์

คุณมาลี ปาละวงศ์

Image by vefrun from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา"พระอรหันต์" ฆราวาสก็เป็นได้พระอนาคา ฆราวาสก็เป็นได้ 
แม้แต่เป็น "พระอรหันต์" ฆราวาสก็เป็นได้
บางท่านก็กล่าวว่าฆราวาสเป็นพระอรหันต์
อายุจะไม่เกินเจ็ดวัน เพราะฆราวาส
ไม่สามารถจะทรงคุณธรรมของพระอรหันต์ไว้ได้
ทำให้เราคิด "อรหันต์" นี้ จะฆ่าคนเชียวเหรอ 
มันอดที่จะคิดไม่ได้ 
จิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์ 
อยู่ตรงไหนก็สมบูรณ์อยู่แล้ว 
ยังเดินอยู่ ยังหายใจอยู่ 
มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
สามารถที่จะทำประโยชน์
ให้กับโลกได้อย่างเต็มที่เหมือนกัน 
ในด้านเหตุผล ก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ 
อยู่ตรงไหน ๆ ให้ปฏิบัติให้ยิ่ง ไม่ต้องไปกลัวว่า 
เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แล้วมันจะตาย 
พระอรหันต์" ยังกลัวตายอยู่เหรอ....

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by Alexis from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา