ส่งจิตออกมาข้างนอกเป็นสมุทัยการส่งจิตออกมาข้างนอกเป็น สมุทัย
หากควบคุมจิตไว้ภายในเป็น มรรค

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

รู้จักแต่ความดีของคนอื่น          เราปฏิบัติธรรม แต่เราก็ไม่รู้ว่าธรรมะหน้าตาเป็นอย่างไร เราไม่ได้นึกว่าธรรมะ... อยู่ที่กายกับจิตของเราเองนี้... เราจึงไม่ควรส่งจิต ส่งความคิดออกนอกตัวเอง ตัวเองที่มีตัวตน แขนสองขาสองหัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้  แต่ทำไมจึงไม่เห็นธรรมะ ทำไมไม่เห็นขันธ์ 5 ของตัวเอง ...รู้จักแต่ความดีของคนอื่น พากันวิ่งตามความดีของคนอื่นไปที่โน่นที่นี่ แต่ไม่เคยหาดีในตัวเอง

                                                                                                  หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก