การภาวนาหมายถึง การก้าวออกมาจากความคิด


การภาวนาหมายถึง
การก้าวออกมาจากความคิด 
มาเฝ้าดูอยู่ข้างนอก 
หากท่านหลุดเข้าไปในความคิด 
ท่านจะไม่เกิดปัญญา 
เพราะว่าท่านได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในเครื่องมือที่ท่านใช้ 
ท่านถูกกรอบและข้อจำกัดของเครื่องมือครอบท่านไว้ 
หากท่านออกมายืนดูข้างนอก 
ท่านจะมีความรู้สึกตัว 
จงใช้ความคิด แต่อย่าได้กลายเป็นความคิด 
จงใช้มันเช่นที่ท่านใช้เครื่องมืออื่นๆ 
มันเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง มันจะรับใช้ท่าน 
ถ้าท่านใช้มันไม่เป็น มันจะเริ่มใช้ท่าน 
ซึ่งมันอันตรายและมีอำนาจทำลายล้างที่สุด 
เพราะมันเป็นเครื่องมือ 
เครื่องมือไม่มีหูมีตา มันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร

ท่าน OSHO

Image by Sritam_kumar_Sethy from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ภาวนา เป็นวิธีกำจัดบาปที่ละเอียดสุด


ควบคุมกายกับวาจา ไม่ให้พูดร้ายทำร้าย 
อย่างนั้นเป็น "ศีล" 
หากขยับเข้ามาที่ใจ 
..รักษาใจไม่ให้คิดร้าย 
ทิ้งความคิดด้วยการนึกสิ่งเป็นกุศล 
หรือตามรู้ลมหายใจ รู้อิริยาบถ 
เพื่อสลายความคิดร้ายผูกติด ใจเป็นกลางๆ 
อย่างนี้เรียกการ "ภาวนา"
ภาวนา เป็นวิธีกำจัดบาปที่ละเอียดสุด 
ในระดับสังกัปปะ หมายถึง 
ระดับการปรุงแต่งนึกคิด 
อันเป็นมูลรากของกรรมเลยทีเดียว

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by Bru-nO from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา