เห็นทุกข์...


เห็นทุกข์ในวิถีชีวิตอย่างฆราวาส 
ทำให้ออกจากกามเป็นนักบวช
เห็นทุกข์คือความแตกสลายของกายกับใจ 
จนเข้าใจได้ว่า  ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา  
ทำให้ออกจากการเวียนว่ายเกิดตายในวัฏทุกข์

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by Ylloh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

นั่นคือวิปัสสนา


หลวงพ่อเทียนท่านไม่เน้นให้
" ทำความสงบ "
ท่านให้เอาความสงบทิ้งไปเลย
เพราะความสงบอยู่คนละด้านของสติ
ท่านให้เป็น " ผู้เห็นความสงบ "
ถ้าจะสงบก็ " สงบแบบรู้ "
หลวงพ่อเทียนเน้นย้ำมากว่า :
การฝึกสติ ไม่ใช่เพื่อความสงบ
ถ้าสงบแล้วขาดสติ 
สู้จิตฟุ้งซ่านแล้วมีสติไม่ได้
ฟุ้งซ่านแล้วมีสติ 
จะทำให้เกิดปัญญา
เห็นความฟุ้งซ่าน ไม่เที่ยง
เห็นความฟุ้งซ่านไม่ใช่เรา
การทำความสงบนั้นยาก 
เพราะต้องบังคับจิตให้สงบ
แต่ธรรมชาติของจิตมันชอบคิด 
แต่การรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่บังคับ
นั่นคือวิปัสสนา 
คือการเห็นแจ้งในสิ่งที่ปรากฏ
มันง่ายที่สามารถทำได้แม้แต่ขณะนี้
.
อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by Ylloh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา