เชื้อโรคที่น่ากลัวที่สุด


พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ตรัสไว้ชอบแล้ว 
เชื้อโรคโควิด-19 เป็นเชื้อโรคทางกาย
ที่รักษาให้หายขาดได้ด้วยยา 
พวกเราทั้งหลายไม่น่าพากันตื่นตระหนกตกใจกันเลย
เชื้อโรคที่น่ากลัวที่สุด
ที่พระพุทธเจ้าให้พวกเรากลัวกัน คือ โลภ โกรธ หลง 
เป็นเชื้อโรคทางจิตใจที่ร้ายแรงที่สุด 
ที่มีการติดเชื้อกันอยู่ทั้งโลก 
มันมีอำนาจผลักดันให้พวกเราทั้งหลายไปเกิดไปตาย 
ไปเป็นเปรต เป็นผี ไม่มีที่สิ้นสุด 
ก็ไม่เห็นมีใครเกรงกลัว 
ทั้งๆ ที่มันก็รักษาให้หายขาดได้ด้วยธรรมโอสถ 
แต่ก็ไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาและรักษาให้หายขาดไปเลย

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

Image by JizZa from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา