ปัญญานี่..ทิ้งอย่างเดียว


ที่เรามี เราเป็นนั้น มันมีแต่สมุทัยทั้งนั้น
เป็นของสมมุติทั้งนั้น จึงให้ทิ้ง
ใจก็ได้รับอิสระเท่านั้นเอง
คนที่ไม่ได้รับอิสระเพราะอะไร
ก็เราไม่ยอม ไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้า..
ปัญญาคือการละวาง
ปัญญาเท่านั้นที่จะทำคนให้บริสุทธิ์
ทิ้งแล้วมันไม่หายไปไหนหรอก ไม่ต้องกลัว
มันอยู่เหมือนเดิมน่ะแหละ
รูปก็อยู่เหมือนเดิม ให้ทิ้งอุปาทาน
ความอยากจากใจ
ให้ทิ้งการแสวงหา ให้ทิ้งตัณหานั่นแหละ
แต่เราไม่เข้าใจ เข้าใจแล้วก็ยังทำไม่ได้อีก
ไม่ยอม เขาบอกไม่ให้ทำก็ยังทำอีก
ถ้าเรา "หยุด" เมื่อไร นั่นแหละคือ "ได้"
หยุดทำนั่นแหละ จำได้ไหม
คำเดียวเท่านั้นแหละ
"ไม่" หรือว่า "หยุด"
นี่แหละจบเลย
จำเอาไว้ให้ดีนะ
คำเดียวนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลย

พระอาจารย์ประทีป ธีรปัญโญ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ตัดวิถีทางการมาของกิเลส


โดยการสลัดนิสัย
ที่ชอบค้นหาความผิดของคนอื่น 
ออกไปเสียจากสันดาน
เราย่อมตัดวิถีทางการมาของกิเลส 
ได้เป็นอย่างดี

ท่านเว่ยหล่าง

Image by wuxuantu_oriento from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา