ไม่ใช่ภาวนาเพื่อไม่มีความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ ก็สอบตกทั้งสิ้นให้ระวังโลกธรรม ๘ 
เกี่ยวกับคําสรรเสริญและนินทาให้มาก 
ดูอาการจิตเข้าไว้ในยามถูกกระทบ 
อย่าลืมว่าเป็นข้อสอบของจิต 
จักมีอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ 
ก็สอบตกทั้งสิ้น

สมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๗
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา