เพื่อให้จิตของเรามีธรรมอันประเสริฐ


พลังจิตของคนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
และเป็นสิ่งสำคัญมาก  
คนที่มีพลังเมตตาสูงจะเป็นคนมีเสน่ห์  
ดึงดูดให้ผู้เข้าใกล้รักนิยมนับถือ  
ใครเข้าใกล้ก็อดรักไม่ได้  
แต่ทั้งนี้  เราต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า  
เราปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นในใจ  
ไม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นรัก  
แต่เพื่อให้จิตของเรา
เปี่ยมไปด้วยความหวังดีต่อผู้อื่น  
เพื่อให้จิตของเรามีธรรมอันประเสริฐ  
เป็นที่อยู่อาศัย  
ส่วนที่ผู้อื่นมารักและหวังดีต่อเรานั้น  
ถือเป็นผลพลอยได้ 
และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  
เหมือนดอกมะลิ หรือกุหลาบ 
ซึ่งเมื่อบานแล้วก็หอมเอง  
ใครเข้าใกล้ก็ชื่นใจ  มีความสุขและรื่นรมย์

อ.วศิน อินทสระ
เพจอาจารย์วศิน อินทสระ

Image by Peggy_Marco from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใครทำเรา เราให้อภัยไป


ใครทำเรา เราให้อภัยไป 
ไม่ผูกเวรผูกกรรม
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด
ทำอย่างนี้ รักษาบุญไว้ในใจ
บุญก็รักษาใจเราให้ไม่ดุร้าย
จิตใจก็สม่ำเสมอ เบิกบานด้วยบุญกุศล
ไม่อ่อนแอท้อแท้ จากหนุ่มตราบเฒ่าชรา

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by trilemedia from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา