อย่าเข้าไปในความคิดที่เราต้องการความสงบหรือพุทธะ เราไม่ต้องไปทำอะไรให้มาก 
เพียงดูต้นตอของชีวิต เมื่อมันคิดมา 
อย่าเข้าไปในความคิด ให้ตัดความคิดออกให้ทัน

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรมะอยู่ในตนธรรมะไม่ได้อยู่ในตำรา 
ไม่ได้อยู่ในครูอาจารย์ ไม่ได้อยู่วัด 
ไม่ได้อยู่ที่ไหนอื่น แต่อยู่ในตน 
การรู้จักธรรมะ....ก็คือการรู้ในตนเอง 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี


ความสุขอันเกิดจากกามคุณ...ความสุขอันเกิดจากกามคุณ กับความทุกข์อันเกิดจากวิเวก 
ความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่า 
ความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไร

โคทัตตเถรคาถา
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘