"รู้เท่า" แล้วละเอง
คำว่า“ละ”ละเป็นสมมุติ 
แต่เมื่อรู้เท่าตอนไหนๆ 
แล้วมันละเอง
ไม่ได้ทำกิริยาละเลย 

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต