คนที่ประสบสุข ประสบความสำเร็จทางจิตญาณ


ไม่มีใครสักคนเดียวที่มาเยือนโลกนี้ ..
ด้วยความเป็นเจ้าของ..
ทุกคนมามือเปล่า ล้วนกลับไปมือเปล่า เท่าๆ กัน..
.
ไม่มีใครสักคนเดียว ที่มีหน้าที่ทุกข์..
เพราะทุกสิ่งบนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริง 
ไม่เว้นแม้แต่เรา ความรู้สึกอารมณ์นึกคิดของเรา 
จะทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่เราจริงๆ 
มาตั้งแต่ต้นไปเพื่อ??
.
เราต้องรู้ความจริงว่า ทั้งหมดของการเกิดมามีชีวิต
 มีแต่ความเป็นสมมุติชั่วครั้งชั่วคราว
ที่ยึดถือเอาอะไรไม่ได้..ไม่ว่าเรา ไม่ว่าใครๆ 
"กฎนี้ตายตัว"
.
เราจึงไม่มีหน้าที่ ที่จะต้องคิดมากเกินจริง 
หรือต้องจมในทะเลทุกข์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
.
การอยู่บนโลกนี้ เราต้องอยู่กับความจริง 
รู้ที่ไปที่มาของทุกๆ สิ่งตามจริง ..
รู้จริงเห็นแจ้งจนหมดความหลงกับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
.
เราต้องมีชีวิตอย่างอิสระ รู้ตื่น และหมดจดจากความเป็นทาส..
.
คนฉลาด คนมีปัญญา เขาเลิกทุกข์กับสิ่งอันเป็นโลก 
เพราะได้รู้จักโลกอย่างแจ่มแจ้งหมดเปลือก 
เห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งไร้ที่กำบังอีก 
หมดความสงสัย หมดความอยาก
ในทางที่เกี่ยวกับการวนเวียนภพขาติ 
หมดปัญหาทางตัวตนที่เป็นต้นแห่งทุกข์ 
หมดความลังเลสงสัยเพราะมีแสงสว่างมาแทนที่..
.
คนที่ประสบสุข 
ประสบความสำเร็จทางจิตญาณอย่างแท้จริง 
มิใช่เพราะว่าได้อะไรมา 
หากแต่เขาได้พบกับความจริง
ความจริงที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 
ความจริงที่เป็นไปเพื่ออิสระ 
ปลดล็อคคลายจากทุกข์และความเศร้าหมองตลอดกาล 

อิโตมิ จัง

Image by iqbalnuril from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การวางเป็นเรื่องของจิต ที่เห็นความจริง


หลายครั้งที่เราใช้คำว่า “ปล่อยวาง”
แต่ใครจะปล่อยวางได้จริงๆ
ส่วนมากคือมักจะเปลี่ยน
จากอารมณ์หนึ่งไปหาอีกอารมณ์หนึ่ง
ยิ่งเป็นความรู้สึกทุกข์ด้วยแล้ว 
ก็ยิ่งอยากจะวาง มันวางไม่ได้จริงๆ หรอก
เป็นแต่เพียงการหลีกอารมณ์
เพราะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เรา 
ขาดการเรียนรู้ความจริง
ขาดการยอมรับเหมือนๆ กับซุกเอาไว้ใต้เตียง
ทำเป็นไม่เห็นแต่มันก็ยังอยู่ตรงนั้น
การวางเป็นเรื่องของจิต
ที่เห็นความจริงว่าสิ่งนั้นๆ ไม่ใช่เรา เป็นตัวทุกข์
เหมือนๆ กับเราเอามือไปจับก้อนอะไรซักอย่างที่มันร้อน 
เรารู้ว่ามันร้อน คราวหลังเราเห็น เราจะไม่จับอีก
จิตที่รู้เห็นจริงจนวางอารมณ์ก็ฉันนั้น

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Xisat from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา