เมื่อเห็นถูกจึงเป็นมรรคเอง


ไม่ใช่การที่จะต้องให้อารมณ์ดีทั้งวัน 
ไม่ใช่การที่จะต้องให้มีความสงบทั้งวัน
อารมณ์เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ไม่ดี
เดี๋ยวสงบ เดี๋ยววุ่นวาย
มันเป็นความจริง ในสัจธรรม
แต่มนุษย์ไม่ยอมรับ
ไม่ใช่การที่เรา สร้างสิ่งหนึ่ง
เพื่อหนีสิ่งหนึ่ง ไม่จบสิ้น
มันก็ยังมีเราเป็นผู้หลงไปเป็น
ไปบังคับ ไปสร้าง ไม่ยอม ไม่หยุด ไม่หย่อน 
คือ สร้างภพชาติไม่จบสิ้น
แต่สำคัญที่สุด
อยู่ที่การเห็นเบื้องหลัง
ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่มันทำงานเอง มันอัตโนมัติเอง
.. จึงหมดภพหมดชาติ ..
เมื่อเห็นถูกจึงเป็นมรรคเอง 

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Andrewkim from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ก็เป็นวิมุติเท่านั้นเอง


ของมันเกิดๆ ดับๆ อยู่อย่างนั้น
เรื่องธรรมธาตุเป็นอย่างนั้น 
เราไปสวมเข้า เอาจิตวิญญาณเข้าไปถือไว้ 
นั้นแหละมันหนาแน่นยิ่งกว่าหนา 
มันบังอยู่ตรงนั้น 
ไม่เห็นชัดตามเป็นจริงของมันตรงนั้น 
ถ้าหากเห็นชัดตามความเป็นจริง
ของนั้นไม่มีหรอก สมมุติบัญญัติเฉยๆ 
ว่าตน ว่าเรา ว่าเขา 
ถ้าเราเห็นสมมุติแล้วเราไม่ยึดถือ 
ก็เป็นวิมุติเท่านั้นเอง

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by Andrewkim from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา