สุขใดจะเสมอเหมือนความไม่เหลือใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ประโยชน์ของการปฏิบัติคือ เป็นอิสระจากการครอบงำของการคิดประโยชน์โดยทั่วไปของการปฏิบัติก็คือ 
การทำให้มีสติมากขึ้น อยู่กับปัจจุบันได้บ่อยครั้งขึ้น
แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ 
"การได้เป็นอิสระจากการครอบงำของการคิด" 
และเชื่อว่าความคิดเหล่านั้นคือตัวของเรา
เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้สร้างบุคคลขึ้นมา
เพื่อไปเชื่อความคิดต่างๆ 
คิดว่ามันคือเรา บุคคลหรือตัวตนก็จะไม่เกิด 
เราไม่ได้เป็นใครบางคน เราเป็นอิสระจากการเป็นคนคนหนึ่ง

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราให้โอกาสแก่ความหลงมาก
ความหลงเป็นของไม่จริง ความรู้สึกตัวเป็นของจริง
แต่เราอาจจะให้โอกาสแก่ความหลงมาก
การให้ความรู้สึกตัวมีน้อยเหลือเกิน
วันหนึ่งๆ เราอยู่กับความหลงมาก
หรืออยู่กับความรู้สึกตัวมาก ขอให้ตอบเอาเอง
ถ้าหากเราอยู่กับความหลงมาก 
ชีวิตก็ไม่มีหลัก มั่นคงขึ้นไม่ได้..


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา