ความสงบไปติดไม่ได้


ความสงบไปติดไม่ได้ 
ถ้าเข้าใจว่าความสงบเป็นเรา
เข้าใจว่าเราเป็นความสงบ
ก็เป็นก้อนอัตตาอยู่นี่เอง
ก้อนอัตตาก็เป็นตัวสมมุติอยู่
จะนึกว่าเราสงบ เราฟุ้งซ่าน
เราดี เราชั่ว เราสุข เราทุกข์
อันนี้ก็เป็นภพชาติอยู่อีก เป็นทุกข์อีก
ถ้าสุขหายไปก็กลายเป็นทุกข์
ถ้าความทุกข์หายไปก็กลายเป็นสุข
ก็ต้องวนเวียนไปนรก สวรรค์ อยู่ไม่หยุดยั้ง

หลวงปู่ชา สุภัทโท  

Image by Engin_Akyurt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อย่าหนีความจริงที่ใจตนเป็นอยู่


ถ้าอยากพ้นจากบาปอันร้าย 
อย่าหนีความจริงที่ใจตนเป็นอยู่ 
แค่รู้ว่าใจเรายังมีความเร่าร้อน
เพราะบาปอย่างไรบ้าง 
ตามวาระที่มันปรากฏมีขึ้น 
อิจฉา ตระหนี้ ขี้โกรธ อะไรต่างๆ 
ไม่ต้องไปสร้างกำแพงจนตนเดือดร้อนใจ 
ดิ้นรนปกปิด แค่รับรู้ว่าตน
ยังมีอาการใจร้ายๆ อย่างนั้นอยู่ 
พอทราบแล้วทิ้งเสีย 
รู้เฉยๆ ไม่ต้องเพ่งคิดตอกย้ำอะไร 
แล้วก็ทิ้ง เอาใจไปไว้กับสิ่งเป็นกุศลเสีย 
ทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวบาปก็หาย
แต่ในขณะที่ใจยังร้าย
ก็พยายามสำรวมกายวาจา 
อย่าไปทำตามใจร้ายๆ นั้น

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by AJS1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา