ความทุกข์และกิเลส เกิดตอนเผลอเท่านั้นจำไว้นะ ความทุกข์และกิเลส
เกิดตอนเผลอเท่านั้น 
ถ้ามีสติขึ้นมา ไม่มีกิเลส ไม่มีความทุกข์ 
จะเห็นแต่ธาตุ เห็นแต่ขันธ์ 
เขาทำงานของเขา 
เห็นขันธ์นั้นน่ะมันมีความทุกข์.. 
แต่เราไม่ทุกข์กับขันธ์เลย 
ต่างคนต่างอยู่

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

“รู้จริงตามเป็นจริง” ก็จบขันธ์ห้าที่มีอยู่มันเป็นมาโดยธรรมชาติ โดยหน้าที่ 
มันรู้ตัวเองไม่ได้ เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาตัวเอง 
ให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง เท่านี้เอง 
ให้รู้จริงตามเป็นจริง ไม่ได้มีเรื่องมาก 
เป็นเรื่องเดียวคือ ก็หมดแล้ว ..

หลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา