ท่านกำลังมีความเพียร เพื่อออกจากกามแล้ว


เพียงขณะจิตหนึ่ง
ที่ท่านถ่ายถอน
ความหวงแหนในสิ่งไรๆ  
ทั้งวัตถุ คำชม ชื่อเสียง 
ส่วนที่เป็นรูป  ส่วนที่เป็นนาม  
ก็เท่ากับว่า
ท่านกำลังมีความเพียร
เพื่อออกจากกามแล้ว

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าสำคัญตัวในด้านผิดๆ


อย่าสำคัญตัวในด้านผิดๆ 
ทะนงตัวในความคิดความรู้
คนที่ไม่รู้แก้ง่ายกว่าผู้ที่ยึดมั่นว่ารู้ดีรู้ถูก
ต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองดูว่า
ที่เราอวดรู้อวดฉลาด
เที่ยวสอนคนอื่นเก่งนั้น 
กิเลสของเรามันลดลงไปหรือยัง

ท่าน ก เขาสวนหลวง

Image by qimono from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา