รู้จักตนเอง ว่าไม่มีตนเอง


จงใช้ชีวิตอย่างคนเร่ร่อน 
อย่าได้ยึดถือสิ่งใดเป็นสรณะ 
จงมีความสุขและเบิกบานอยู่เสมอ 
ชีวิตเป็นเรื่องไม่คาดฝัน 
ความรู้สูงสุดคือการรู้จักตนเอง 
ความรู้ที่สูงไปกว่านั้น 
คือรู้จักตนเอง
ว่าไม่มีตนเอง

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by guvo59 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความสงบแบบพระพุทธเจ้า


ความสงบแบบพระพุทธเจ้านั้น 
เป็นการสงบ "ด้วยสติปัญญา"
คือ สงบ จาก "โทสะ-โมหะ-โลภะ"
สงบ จาก "ความยึดมั่นถือมั่น"
สงบ จาก "ความไม่รู้จริง"
อานิสงส์ หรือ บุญที่แท้จริงนั้น 
อยู่ที่จิตใจเราซึ่งก็คือ 
การมีจิตใจที่มีความ
สะอาด - สว่าง- สงบ นั่นเอง

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by guvo59 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา