ทำดี-คนดี     
๏ จงทำดีแต่อย่าอยากเป็นคนดี 
หากอยากดีนี่แหละคนน่าสงสาร 
ต้องคอยฟังคนเขาเฝ้าวิจารณ์ 
มาตรฐานของดีแผกแตกต่างกัน    

๏ เมื่อทำดีคนมักเฉยไม่เคยสน 
พลาดพลั้งไปมักบ่นปนเหยียดหยัน 
มัวฟังคำสรรเสริญ-นินทากัน 
ใจจะหวั่นหันหนีจากดีไป     

๏ หากอยากดีก็จะทุกข์แบบคนดี 
ที่แบกดี-อวดดี-บ้าดีได้ 
ชั่งหัวมันเสียบ้าง "วางดี" ไป 
จำเอาไว้ทำแต่ดีเท่านี้พอ ๛

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by DarkWorkX from Pixabay

ยึดหรือปฏิเสธ จะเกิดทุกข์ซ้ำสอง


ให้รู้และยอมรับดัวยใจว่า
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
ตลอดจนบรรดาความทุกข์ต่างๆ 
และสิ่งทั้งปวง
มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ถ้าไปหลงยึดหรือปฏิเสธมันเข้า 
จะเกิดทุกข์ซ้ำสอง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by nanoom from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา