ใช่ว่าจะทำให้เรา หลบเลี่ยงหลุมบ่อไปได้


เส้นทางชีวิตของคนเราไม่เคยง่ายหรอก 
ไม่ว่าจะใช้พาหนะชนิดใดขับเคลื่อนชีวิต 
ล้วนต้องเจอหนทางขรุขระทั้งนั้น 
การปฏิบัติธรรมใช่ว่าจะทำให้เรา
หลบเลี่ยงหลุมบ่อไปได้ 
ทว่าธรรมะมอบอริยทรัพย์ภายใน
เพื่อใช้รับมือกับอุปสรรคโดยไม่ต้อง
เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองโดยไม่จำเป็น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

Image by Free-Photos from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เจ้าอำนาจบาตรอันใหญ่หลวง

กิเลสตัวนี้หนามากนะ
หนักมาก กดถ่วงมากทีเดียว
พอตัวนี้ค่อยเบาไปๆ
ทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตามๆ กันหมด
จึงทราบได้ชัดเจนว่า
กามราคะนี้รุนแรงมาก
ออกสนามแนวรบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียว
พอตัวนี้อ่อนลงๆ 
สิ่งทั้งหลายอ่อนไปตามๆ กันหมด
ฟาดตัวนี้ขาดลงไปเท่านั้น
สิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามๆ กัน
เพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาตรอันใหญ่หลวง...
ขาดจากราคะแล้ว 
เราจะขาดจากความกดถ่วงทุกสิ่งทุกอย่าง
กองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by KELLEPICS from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา