จิตน้อมหาตัวบ่อยๆ จะเกิดความสว่างและความสงบจิตเป็นธรรมชาติที่ว่า น้อมหาตัวบ่อยๆ 
จะเกิดความสว่าง..และความสงบ..
เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยๆ 
จะเป็นเครื่องรู้เห็น
ที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ก็จะเกิดขึ้น 
จิตมองตัวเองบ่อยๆ จะเป็นสมาธิขึ้นมา
ถ้ามองอย่างอื่นเป็นอารมณ์ ไม่เป็นสมาธิ 

พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ