จิตที่เข้าสู่ทางสายกลาง


จิตที่เข้าสู่ทางสายกลาง คือ จิตที่ไม่ลุ่มหลง
ไปกับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และเรื่องราวที่คิดนึก
มีความรู้เนื้อรู้ตัว มีสติ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กดข่ม
บังคับความรู้สึกของตัวเองไว้ ใจสบาย มีความสุข
เห็นสภาวะต่างๆ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา