ปฏิบัติธรรมะ ต้องตายก่อนตาย
ปฏิบัติธรรมะ ต้องตายก่อนตาย 
แล้วต่อไปมันจะไม่ตายอีก
คำว่าตายก่อนตายก็คือ 
ให้อหังการตัวกู มมังการของกูมันตาย
ตัวกูเจ็บ ตัวกูตาย ให้มันหมดไปจากใจ
จนจิตว่างจากตัวกู ของกู


หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)

ความทุกข์ยิ่งกว่าความไม่สงบ ไม่มี
ความทุกข์ ยิ่งกว่า ความไม่สงบ ไม่มี
ไม่สงบกาย ไม่สงบวาจา ไม่สงบใจลงได้
เพราะอวิชชาตัณหา เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

หลวงปู่มี ญาณมุนี