อย่าปฏิบัติธรรมเหมือนอิจฉาตัวเองอย่าปฏิบัติธรรมเหมือนอิจฉาตัวเอง จะทำมากก็กลัวตัวเองจะได้ดีเกินไป จึงทำเฉื่อยๆ


หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

ถ้าใจเราปกติ เป็นกลาง ทุกข์ก็หมดไปเองถ้าใจเราปกติ เป็นกลาง เป็นธรรมชาติ
ไม่ยินดียินร้ายแล้ว
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็จะหมดไปจากใจเรา 
เราก็จะอยู่ด้วยความไม่เปลี่ยนแปลง 
จิตใจก็จะอยู่ในสภาพดั้งเดิม 
ทุกข์ก็หมดไปเอง ไม่มีทุกข์อีก

หลวงปู่คูณ สิริจันโท