ให้รักษาใจของตนเองเท่านั้นพอ
ศีลทั้งหมดพระพุทธเจ้าย่นย่อลงมามีหนึ่ง
คือ ให้รักษาใจ
ถ้ารักษาศีลทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 
ให้รักษาใจของตนเองเท่านั้นพอ
อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง...

อย่าไปคิดออกนอกลู่นอกทาง 
ให้ดูใจของตนเองอยู่เสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมง 
ดูใจ 
นึกพุทโธ...ๆ
ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของตัวเอง 
รักษาเพียงอันเดียวพอ 
ย่นย่อลงแล้ว คือ รักษาใจ


หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนตุสสโก

รู้แล้วอย่าหลงรู้“...รู้แล้วอย่าหลงรู้
    รับว่ารู้ แล้ววางรู้
      รู้จึงไม่มีพันธะ จิตก็บริสุทธิ์ได้
          ละบุญละบาปใดๆ ได้...”

      หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ