อย่าพยายามไปบังคับจิตให้หยุดคิดอย่าพยายามไปบังคับจิตให้หยุดคิด 
หน้าที่ของเราคือ
ทำสติตามรู้ความคิดไป
ทำสติตามรู้ไป ความคิดนั่นแหละ
คือเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ 
ความคิดเป็นฐานที่ตั้งอันมั่นคงของสติ
ตราบใดที่จิตยังมีความคิด สติยังมีความระลึก 
สิ่งที่เราจะพึงได้จากการภาวนาคือ
ความที่สติมีพลังแก่กล้าขึ้นจนเป็นมหาสติ 
เป็นสติที่มีฐานที่ตั้งอย่างมั่นคง แล้วกลายเป็นสติพละ
เป็นสติที่มีพละกำลังอันเข้มแข็ง 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ให้จิตรู้ที่สกลกายให้จิตรู้ที่สกลกายนี้เอง 
ให้รู้ในร่างกายนี้เอง
คำว่า "รู้" ก็ให้รู้ว่าเป็นของกลาง 
ให้รู้ว่าก้อนกายจิตใจนี้มิใช่ของใคร
เพราะรู้อย่างนี้เองล่ะ
จึงออกจากโลกได้

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ