เมื่อมีทุกข์ให้ย้อนดูใจตัวเอง          ความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไร เมื่อตระหนักชัดว่าความยึดติด เป็นที่มาแห่งความทุกข์ แทนที่เราจะโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นตัวการแห่งความทุกข์ เราควรจะย้อนกลับมาดูที่ใจของเราเอง ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนไม่ค่อยมองนัก เวลามีความทุกข์ ส่วนใหญ่จะโทษว่าเป็นเพราะคนอื่น...ยิ่งคิดก็จิตใจยิ่งขุ่นเคืองเพราะอยากตอบโต้ อยากแก้แค้น เกิดโทสะขึ้นมา นั่นเป็นเพราะเราไม่ได้ตระหนักเลยว่าตัวการแห่งความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเรา

                                                                                           พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

บัณฑิตต้องฝึกตัวเอง มองตัวเอง แก้ตัวเอง


บัณฑิตต้องฝึกตัวเอง 
มองตัวเอง แก้ตัวเอง 
คนพาลเท่านั้นที่ไปแก้คนอื่ 
ไปห้ามคนอื่นไม่ให้เขาทำกับเรา
มันเป็นไปได้ยาก ทุกข์ก็ดีสุขก็ดี...
มันเกิดขึ้นจากตัวเรา 
โกรธก็ดี โลภก็ดี หลงก็ดี 
เกิดขึ้นจากตัวเรา 
แม้คนอื่นจะทำเรา 
มันเป็นเรื่องของเราที่จะไม่สุขไม่ทุกข์

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ