เมื่อใจเป็นศีล จิตตั้งมั่นได้ง่ายจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การเรียนธรรมะ คือเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเอง
การเรียนธรรมะ คือเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเอง 
เรียนจิตหลายดวงที่คิดโน่นคิดนี่มากมาย 
เราเรียนรู้มากเข้าก็คิดน้อยลงๆ จนเหลือจิตดวงเดียว 
พอจับจิตดวงเดียวได้ เราก็เริ่มรู้จิตตัวเรา 
ธรรมะก็คือเรียนจิตหลายร้อยหลายพันดวง 
วันหนึ่งนี่นับไม่ถ้วนเลย นั่งดูเถอะ คิดโน่นคิดนี่ ปรุงโน่น ปรุงนี่ 
ขยับกายหน่อยจิตมันก็ปรุงแต่งทันที 
กระพริบตาหน่อยจิตก็ปรุงแต่งทันที 
เคลื่อนไหวจิตมันก็ปรุงแต่งทันที ถ้าไม่มีสติมันก็ไปของมันเรื่อยเปื่อย
แต่พอสำรวมมากขึ้น มีสติมากขึ้น 
อิริยาบถละเอียดมากขึ้น เข้ามามองดูตัวเองมากขึ้น 
เราก็จะเห็นจิตพวกนี้มากขึ้น 
พอเห็นมากๆ มันก็ดับไปๆ ดับแล้วก็หาย 
หนักเข้าๆ มันก็วนเข้ามา มาเหลือ “จิตดวงเดียว” 
มาเหลือเพียงเกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็เฉย...เกิดแล้วก็เฉย 
จิตของเราก็จะสว่าง จิตของเราก็ว่าง 
เรียนเรื่องจิตก็คือเรียนอย่างนี้

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา