โลกกับธรรม          สิ่งใดซึ่งสามารถรู้ได้ สิ่งนั้นเป็นของโลก สิ่งใดไม่มีอะไรจะรู้ได้ สิ่งนั้นคือธรรม โลกมีของคู่อยู่เป็นนิจ แต่ธรรมเป็นของสิ่งเดียวรวด

                                                                                                  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

จิตนี้เห็นได้ยากจิตนี้เห็นได้ยาก ละเอียดยิ่งนัก 
มักใฝ่ในอารมณ์ตามที่ปรารถนา 
ผู้มีปัญญาควรควบคุมจิตไว้ให้ดี
เพราะจิตที่ควบคุมได้แล้วนำสุขมาให้.

สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ
 จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ.

 (พุทธ) ขุ.ธ. ๒๕/๑๙.

ของไม่จริง...สิ่งที่เห็นว่าดี แต่มันไม่ดีจริง
สิ่งที่เห็นว่าสวย แต่มันไม่สวยจริง
สิ่งที่เห็นว่าใช่ แต่มันก็ไม่ใช่
แล้วรู้สึกเบื่อกันบ้างหรือยังล่ะ ? 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม