นิพพานแปลว่า ดับโดยไม่เหลือ


นิพพานแปลว่า ดับโดยไม่เหลือ
แต่คนบางคนอาจสงสัยว่า...
ดับโดยไม่เหลืออะไรกันแน่ ? 
คำตอบมีอยู่เพียงว่า...
ดับโดยไม่เหลือ “ตัวกู-ของกู” 
หรือไม่เหลือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง 
นั่นคือ นิพพานเป็นภาวะ
ที่ไม่มีอะไรน่าถือเอาหรือน่าเป็น

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าทำตามความคิด


อย่าทำตามความคิด
แต่จงเห็นความคิด
ใช้มันคิด
หรือเห็นมันคิดเอง
แล้วจะไม่ทุกข์เพราะมัน 
และต่อไปก็ไม่เกิดไม่ตายเพราะมัน

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by jambulboy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา