การใช้กรรม จะไม่มีวันสิ้นสุดเลย


การเวียนว่ายตายเกิด
ในสามโลก คือกรรม
และการใช้กรรม
การใช้กรรม
จะไม่มีวันสิ้นสุดเลย
หากเธอยังยึดถือ
ในสัญญาและความคิด
แม้เพียงเม็ดฝุ่นเดียว

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by TobiasBrunner from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อย่าหันหลังให้ธรรมะ


อย่าหันหลังให้ธรรมะ 
ถ้าไม่สนใจธรรมะ 
มันก็เหมือนกับเราหันหลังให้บ่อน้ำที่เย็นๆ 
แล้วไปหันหน้าเข้ากองไฟใหญ่ๆ 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by balaramadasa108 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การจดจ้องของทุกข์


การมีตัวตน
การทำอะไรด้วยอัตตา..
การขยับชีวิตด้วยอัตตา
อะไรก็อัตตาๆๆ (ตัวกูๆๆ,ของกู)....
ทำให้ทุกข์จับทิศทาง
เพื่อบดขยี้ชีวิตคนเราได้ง่่าย...
การจดจ้องของทุกข์เปรียบดั่งสุนัข
ที่พร้อมจู่โจมเหยื่อทุกเมื่อ..
ทำอะไรก็ตาม..
อย่าทิ้งร่องรอยแห่งอารมณ์
ความรู้สึกที่นำพาสู่การสร้างบาป..
แต่จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ไถ่บาป (ปลดเปลื้องบาป)..
โดยการมีชีวิตด้วยความกรุณาและความรัก..
และเป็นอยู่โดยอนัตตา

อิโตมิ จัง

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สมาธิมั่นคง สติเป็นมหาสติ


ถ้ามันคิดไป คิดแล้วสักแต่ว่าคิด 
คิดแล้วทิ้งไป คิดแล้วทิ้งไป อันนี้มันไม่ฟุ้ง 
แต่ว่าคิดแล้วมันดีใจไป เสียใจไป 
ร้องไห้ไป หัวเราะไป 
ทุกข์ไป สุขไป อันนี้มันฟุ้ง 
แต่ไม่เป็นไร ถ้ามีลักษณะที่มันฟุ้งนี่แหละดีที่สุด 
สติของเราก็จ้องดูอยู่นั่นแหละ
จิตคิดเราก็รู้ คิดแล้วดีใจ เราก็รู้
เสียใจ เราก็รู้ สุข เราก็รู้ ทุกข์ เราก็รู้
ธรรมชาติของจิต เมื่อมีสิ่งรู้ 
สติมีสิ่งระลึก หนักๆเข้า 
มันเพิ่มพลังงานมากขึ้น 
สมาธิมั่นคง สติเป็นมหาสติ 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ยังเดินนอกทางอยู่


ปฏิบัติจริงๆ จะเป็นคนปกติ ธรรมดา
คนภายนอกดูไม่ออกหรอก
มันเป็นความเป็นปกติ
ความเป็นธรรมชาติ
ความเป็นธรรมดา 
ถ้าเราปฏิบัติ แล้วเรารู้สึกว่า...
อีโก้เยอะ ตัวตนเยอะ 
ต้องวางฟอร์มว่าเราเป็นนักปฏิบัติ
อย่างโน้น อย่างนี้ ให้เข้าใจว่า
ยังเดินนอกทางอยู่

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Photo by Artem Kovalev on Unsplash

อ่านฉบับเต็มได้ที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทำดีหวังผลคือติดกรรม


ทำความดี..ถ้าจะทำให้กับใคร 
อย่าไปหวังผลว่าเค้าจะตอบแทนเรา 
ถ้าโยมหวังผล..โยมติดกรรมแล้ว 
เหมือนเราไปช่วยงาน
ถ้าคิดจะให้ใครมาช่วยเราอีก 
เราต้องช่วยเค้ากลับอีกมั้ยจ๊ะ 
มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นวัฏฏะ 
ถ้าเราทำหรือช่วยใครไม่หวังผล..
จะไม่เป็นหนี้กรรมกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโตฯ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นอกจากรู้ตามความเป็นจริง


ไม่มีอุบายใดๆ ที่จะไปดับอาการต่างๆ ได้
นอกจากรู้ตามความเป็นจริง 
จนผู้รู้มีกำลัง และไม่ดำริ
ไปกับอาการของสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น
จนเหลือแต่รู้ซื่อๆ 
เมื่อไม่ดำริ คือไม่นำออกมาใช้จนเขาคุ้นเคย 
เห็นอาการนั้นๆ เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
จึงเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะ
ละความยึดมั่นต่ออาการนั้น 
ไม่ใช่ไปแก้ไขอาการให้มันไม่มี 
แต่ยอมรับในสิ่งที่มีที่เป็นและ 
ปล่อยสิ่งที่มีที่เป็นให้เป็นเรื่องของอาการไป
จมก็รู้ว่าจม ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ 
แตะรู้เบลอๆ รู้เบาๆ ที่อาการนั้นๆ
จนเขาอ่อนกำลังลงและดับไป
เป็นธรรมชาติไม่มีผู้เข้าไปทำ 
มีแต่ผู้รู้ซื่อๆ จนผู้รู้มีกำลังขึ้นมา 
เขาจะอยู่เหนืออาการด้วยตัวของผู้รู้เอง

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by anaterate from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อะไรๆ เกิดขึ้นก็ดูอย่างเดียว


เวทนาสอนให้เรารู้ สอนให้เราฉลาด
สอนให้เราเห็นเวทนา ไม่ใช่สอนให้เราเป็นเวทนา
ความคิดสอนให้เราเห็นความคิด
ไม่ใช่ความคิดสอนให้เราเป็นผู้คิด
ความคิดกับตัวรู้เป็นคนละอัน
เวทนากับตัวรู้ก็เป็นคนละอัน
เราก็มาตั้งภาวะที่เห็นเอาไว้อยู่เสมอ
จะได้มีหลัก มันจะมีหลัก มีจุดยืน
ถ้าได้หลักแล้ว ก็ง่ายแล้วล่ะ ง่ายมาก ไม่สับสน
อะไรๆ เกิดขึ้นก็ดูอย่างเดียว
จะหลุดพ้นทุกอย่าง

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

จากหนังสือ เปลี่ยนหลง เป็นรู้

Image by zapCulture from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

อย่าปฏิบัติเพื่อจะได้อะไร หรือเป็นอะไร


เราต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติเพื่ออะไร 
เราปฏิบัติเพื่ออยากเอา 
อยากเด่นไหม หลวงพ่อ (ชา สุภัทโท) 
ท่านก็สอนเสมอว่า 
อย่าไปปฏิบัติ เพื่อจะได้อะไร 
อย่าเป็นพระพุทธเจ้า 
อย่าเป็นพระอรหันต์ 
อย่าเป็นพระอนาคามี 
อย่าเป็นพระสกทาคามี 
อย่าเป็นพระโสดาบัน 
อย่าเป็นอะไรเลย เป็นแล้วมันจะทุกข์ 
อย่าเป็นอะไรเลย สบาย
ความสบายมันอยู่ตรงที่
เราไม่ต้องเป็นอะไร เราไม่ต้องเอาอะไร
อย่าไปปฏิบัติเพื่อจะเป็นเพื่อจะเอา 
เพราะจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นการพายเรือในอ่าง
ขอให้เรามีความพอใจในความจริง 
มุ่งเพื่อเห็นความจริง 
ปฏิบัติเพื่อความจริง 
ให้ทานด้วยความจริงใจ 
รักษาศีลด้วยความจริงใจ 
ภาวนาด้วยความจริงใจ
เพื่อความจริง มุ่งความจริง
.
พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
จากหนังสือชาวพุทธหรือชาวพูด 
รวมคติธรรมของท่านพระอาจารย์ชยสาโร หน้าที่ ๗๐

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อยู่กับมันอย่างที่เป็น


อย่าหนีจากอารมณ์ที่เราไม่ชอบ 
อย่าพยายามทำให้มันกลายเป็นอารมณ์ที่เราชอบ 
อยู่กับมันอย่างที่เป็น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

Do not run away from these unpleasant feelings. 
Do not manipulate them into pleasant feelings. 
Stay with what is, with whatever arises.
– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”

Cr.เพจ Tergar Thai

Image by Yuri_B from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ที่สุด


ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ที่สุด คือ...การไร้ตัวตน
คุณค่า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ...การเป็นนายตนเอง
คุณสมบัติ ที่เลิศที่สุด คือ...การหาทางช่วยผู้อื่นสัตว์อื่น
ศีล ที่ประเสริฐที่สุด คือ...การมีสติตลอดเวลา
ยา ที่เยี่ยมที่สุด คือ...ความว่างของสรรพสิ่ง
ฤทธิ์อันวิเศษสุดคือ...การเล่นแร่แปรธาตุ กิเลส
การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่สุด คือ...การไม่ยึดติด
ความดี อันสูงสุด คือ...จิตที่สงบ
ความอดทน ที่เยี่ยมที่สุด คือ...ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความเพียร อันเลิศที่สุด คือ...การไม่ห่วงผลที่จะได้รับ
สมาธิ ที่ประเสริฐสุด คือ...การปล่อยวาง
ปัญญา อันเป็นที่สุด คือ...การเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างกระจ่างชัด
การกระทำ ที่เยี่ยมยอดที่สุด คือ...การไม่ยอมทำตามวิถีของโลกย์ 

ท่านอติสะ
พระสงฆ์และปราชญ์ทางพุทธศาสนา
1000 ปีก่อน
----------------------

The greatest achievement is selflessness. 
The greatest worth is self-mastery. 
The greatest quality is seeking to serve others. 
The greatest precept is continual awareness. 
The greatest medicine is the emptiness of everything. 
The greatest magic is transmuting the passions. 
The greatest generosity is non-attachment. 
The greatest goodness is a peaceful mind. 
The greatest patience is humility. 
The greatest effort is not concerned with results. 
The greatest meditation is a mind that lets go. 
The greatest wisdom is seeing through appearances.
The greatest action is not conforming with the world's ways.

~ Atisha ~

Cr.เพจ มหายานธิเบต

Image by PTNorbert from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตที่ไม่มีเจ้าของ


วันๆ จิตเอาแต่ปรุง 
มันปรุง เราหลงตามทันที 
จิตพระอรหันต์ไม่หลง ไม่ถูกหลอก 
เพราะเป็นจิตที่ไม่มีเจ้าของ 
เมื่อไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะดูอยู่เฉยๆ 
สังขารขันธ์คือขันธ์ไม่มีเจ้าของ 
ทำอย่างไรให้ทันสังขารขันธ์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by KELLEPICS from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้แล้ววางเองไม่จงใจวาง


การไม่กังวล ไม่ยึดถือ..
นี่เป็นวิหารธรรมของนักปฏิบัติ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล กล่าวเอาไว้
ทีนี้ในความเห็นเรา คือถ้าเป็นนักปฏิบัติ
แต่ยังถูกความคิดวิตกกังวลครอบงำใจ
ยังไม่ได้ชื่อว่านักปฏิบัติ ต่อเมื่อรู้เท่าทัน
แล้วมีใจตื่นรู้อยู่ ไม่เข้าไปพัวพันกับสิ่งใดๆ
โดยทางจิตใจ เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งบางสิ่งที่ถูกรู้ 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนที่ไหน...
มีเสื่อมสลายดับไปเป็นธรรมดา 
ย่อมพ้นจากความยึดถือในสิ่งเหล่านั้น
รู้แล้ววางเองไม่จงใจวาง 
นี่เป็นเครื่องอยู่ของนักปฏิบัติ
ที่มุ่งตรงต่อมรรคผล....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by No-longer-here from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความหมายอันสำคัญของการบรรลุพระอรหันต์


ความหมายอันสำคัญของการบรรลุพระอรหันต์นั้น
จึงอยู่ที่ความลืมตาตื่นขึ้นมาโดยเต็มที่ 
มองเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเต็มที่ 
ถอนความรู้สึกว่าตัวว่าตนเสียได้...
เมื่อความคิดว่าตัวตนไม่มี 
หรือว่าของตนไม่มี มีแต่ธรรมชาติ 
เป็นไปตามธรรมชาติ 
อย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตที่ว่าง 
หรือว่าได้ลุถึง ความว่าง 

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by 李磊瑜伽 from pixabay 

อ่านฉบับเต็มได้ที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง


อนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก 
เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวนะ
ในการสนองรับอารมณ์ เป็นสมุทัย 
ผลที่จิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหว เป็นทุกข์ 
จิตส่งออกนอกนะไม่กระเพื่อมหวั่นไหว 
มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นวิหารธรรม 
ไม่ทุกข์หรอกนะ..
คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งหมายถึงอะไร 
เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิต 
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง 
เห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by BkrmadtyaKarki from pixabay 

อ่านฉบับเต็มได้ที่

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

นั่นแหละ คือ พุทธะ


ถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่อง ทาง ทางโน้น 
ปรารถนาที่จะเป็น พุทธะ 
พวกเธอไม่ต้องศึกษาคำสอนใด ๆ หมด
จงเรียนแต่เพียงว่าทำอย่างไร 
จึงจะเว้นขาดจากการแสวงหา
หรือการผูกพันตัวเองต่อสิ่งทุกสิ่งเท่านั้น 
เมื่อไม่มีอะไรถูกแสวงหา
ข้อนี้หมายความว่า จิต ไม่เกิด
เมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอยู่ 
ข้อนี้หมายความว่า จิต ไม่ถูกทำลาย 
สิ่งซึ่งไม่เกิดและไม่ถูกทำลาย 
นั่นแหละ คือ พุทธะ

คำสอนฮวงโป

Image by liaoyiye from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สติธรรมชาติ


ธรรมชาติของธรรมชาติ..
มีคุณค่าประดุจเพชร..
ในยามที่เราไม่ไปยึดติดและครอบครอง..
ต่อเมื่อครอบครอง ยึดติดขึ้นมาแล้ว..
สิ่งที่เคยมีค่าประดุจเพชร..
จะกลับกลายเป็นแหล่งกำเนิดทุกข์ขึ้นมาทันที..
.
มองทุกสิ่งตามที่ใจอยากให้เป็น..ย่อมเกิด"ทุกข์"..
มองทุกสิ่งตามที่เป็นจริง "ไม่มีทุกข์มากวนใจ" .
""สติธรรมชาติ""

อิโตมิ จัง

Image by Pezibear from pixabay 

อ่านการถ่ายทอดจิตสู่จิตฉบับเต็มที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาอะไรเลย


ปฏิบัติธรรม 
สุดท้ายก็เพื่อปล่อยวาง ไม่ใช่เพื่อยึดถือเอา 
เวลาเราฝึก เราก็ฝึกจิตเราให้ปล่อยวาง ๆ
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาอะไรเลยนะ 
อย่างข้าวของเงินทองอย่างเนี้ย 
เราวางข้างใน ไม่ยึดมัน 
แต่เราใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้ 
ครอบครัว เราก็ยังมีครอบครัวอยู่เหมือนเดิม 
แต่ข้างในเราไม่ยึด ข้างนอกควรทำยังไง เราก็ทำ 
ทำตามความเหมาะสม
มันจะง่ายขึ้นนะ ถ้าเราไม่ยึดน่ะ 
ทำด้วยความไม่ยึดถือ 
การดำเนินชีวิตเรามันจะง่ายมากๆ เลยนะ 
มันจะรู้ว่าอะไรควร ไม่ควรนะ 
มันจะรู้ความพอดีอยู่ข้างใน 
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่ามาปฏิบัติแล้ว
จะต้องทิ้งครอบครัวเลยเหรอ? 
จะต้องไปบวชเลยเหรอ? 
ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขา อยู่วัดเลยมั้ย? 
ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
มันจะมีความลงตัวพอดีของมัน 
แล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเลย

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by flutie8211 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความรู้สึกตัวจะทำหน้าที่เป็นผู้เห็น


มันคิดมาก มันง่วงมาก มันหดหู่ 
มันเบื่อ มันรู้สึกว่ายาก
ก็ตอบว่า...ถ้าเรามีความรู้สึกตัว 
สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้
มันก็คืออาการต่างๆ ของกายและจิตใจ 
ความรู้สึกตัวจะทำหน้าที่เป็นผู้เห็น 
ได้พบเห็นอาการเหล่านี้
และได้กระทำให้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว
เห็นแล้วผ่านไป หลุดไป พ้นไป 
ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร มันเป็นธรรมชาติ 
ธรรมดา เป็นเช่นนั้นเอง
การปฎิบัติธรรม คืออย่าเข้าไปในความคิด
อย่าให้ความคิดพาไป ให้ความรู้สึกตัวพาไป

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Nennieinszweidrei from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปล่อยวาง คือ อย่างนี้


เมื่อเห็นได้ว่า อารมณ์ เป็นของหนัก
มันจึงรู้ว่า จะแบกของหนักทำไม
จึงปล่อยไว้ในที่เดิมนั่นแล
ปล่อยวาง คือ อย่างนี้

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แก่นศาสนา


พ้นเกิดแก่เจ็บตาย พ้นในปัจจุบันนี้แหละ
ให้พ้นเกิดพ้นตาย จะได้ทำงานให้พระศาสนา
ต้องพูดอย่างธรรม พูดอย่างคนจะขัดคอคนนะซิ
ไม่มีใครเกิด..ไม่มีใครแก่..ไม่มีใครเจ็บ
ไม่มีใครตาย..นั่นแหละเป็นแก่นศาสนา

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

Image by net0702 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา


ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
ท่องกันจนชินปาก  
หากไม่รู้ความหมายก็ไร้ประโยชน์  
อิทธิบาทสี่ประการมิใช่อะไรยากเย็น 
แท้จริงแล้วคือการกำหนดรู้อยู่กับการงานตรงหน้า  
เมื่อกำหนดรู้เป็นปัจจุบันกับการงานแล้ว  
ความโลภย่อมไม่มี  ความอยากย่อมไม่มี  
ยิ่งไปกว่านั้น  แม้ตัวเราเองก็ไม่มี
อยู่ในโมงยามที่เพียรกระทำในงาน  
ลองนึกถึงเวลาที่เรากำลังเล่นกีฬา  
บางครั้งตัวของเราหายไปชั่วคราว
เมื่อเล่นกีฬาอย่างมีสมาธิ 
ถ้าเราวิ่ง  ก็มีเพียงปัจจุบันกับการวิ่ง  
ถ้าเรากำลังว่ายน้ำ  
ก็มีเพียงจังหวะการเคลื่อนไหว
ของมือ เท้า ลำตัว แขน ศีรษะ 
แต่ไม่มีตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยว  
ความคิดของเราว่างเปล่าในขณะนั้น  
สิ่งนี้คือเรื่องของจิตอธิษฐานการงาน  
ที่ปราชญ์ผู้รู้ยกย่องสรรเสริญ

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความไม่อยากนี่แหละตัวอยาก​


ใจวุ่นวาย​ ทำไมใจจึงวุ่นวาย
เพราะมีตัณหา​ ไม่อยากให้คิด​ 
ไม่อยากให้มีอารมณ์
ความไม่อยากนี่แหละตัวอยาก​ คือ​ วิภวตัณหา
ยิ่งไม่อยากเท่าไหร่... มันยิ่งชวนกันมา
เราไม่อยาก​ มันทำไมถึงมา?
ไม่อยากให้มันเป็น​ ทำไมมันเป็น?
นั่นแหละ​ เราอยากให้มันเป็น
เพราะ​ไม่​รู้ใจเจ้าของ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by OscarHdz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

คิดจะรู้ทันความคิดและรู้ทันกิเลส


คิดจะรู้ทันความคิดและรู้ทันกิเลส
ด้วยการที่จะเอาสติไปตั้งท่ารอเพื่อจะรู้ทัน 
เหนื่อยเปล่า..!
ไม่มีใครรู้ทันได้ด้วยวิธีนี้แน่นอน 
ฝึกไปๆ สติก็จะเมื่อยล้า
เพราะต้องมารักษาสติไว้ตลอด 
ถ้าเราใช้วีธีแบบเรียนรู้ตามความเป็นจริง 
วางรู้ซื่อๆ โดยไม่ลงไปเล่นกับสภาวะนั้นๆ 
รู้จะเบาและมีสติที่รู้เอง 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by Kranich17 from pixabay

อ่านฉบับเต็มได้ที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อุเบกขาบารมี


“อุเบกขาบารมี”
การเข้าถึงความเป็นกลางของธรรมชาติ
ความเป็นกลาง มันไม่ใช่การเฉยเมย
ไม่ใช่ความแห้งแล้ง
แต่คือ มันไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใด
ไม่อะไรกับอะไร
แต่ว่าโอบอุ้มทุกสรรพสิ่ง
เหมือนสายน้ำที่ไหลผ่าน

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by TheOtherKev from pixabay

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

“ ว า ง ”


ไม่ว่ามีสภาวะอัศจรรย์แค่ไหน
ก็เป็นแค่ สังขาร
ถ้ายึดไว้ก็เป็นทุกข์
 “ ว า ง  ”

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Dieterich01 from pixabay

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มีความเผลอความเพลินน้อยลง


การมีชีวิตเป็นอิสระไม่ต้องวุ่นวายกับอะไร
เป็นชีวิตที่ตามรอยของพระอรหันต์ 
ขอให้สังเกตเอาไว้ให้ดีๆ แล้วความทุกข์
เดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ นานามันลดหายไป
แม้จะเผลอสติยึดถืออะไรขึ้นมา
เป็นการชอบไม่ชอบเล็กๆ น้อยๆ 
ก็ปัดทิ้งได้เร็ว คือว่ามีสติทันท่วงที 
เพราะปัญญาที่พิจารณาอยู่มีความรู้เท่าทันมากขึ้น
จนกระทั่งมีความเผลอความเพลินน้อยลง 
นี่เป็นข้อสังเกตในการปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาแล้ว 
ที่จะไม่ให้เผลอเพลินนั้นมันยังไม่ได้ 
เพราะยังมีอาสวะอยู่ 
แต่ขอให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ 
แล้วความเผลอเพลินก็จะลดน้อยลงไป

ท่าน ก. เขาสวนหลวง

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ฌานหลับตาน่ะ มันไม่จริง


"ฌาน" นี่ไม่ใช่นั่งหลับตา 
ฌานหลับตาน่ะ มันไม่จริง 
ฌานจริงๆ นั้นก็คือว่า อารมณ์ทรงอยู่เป็นปกติ 
หลับตา หรือลืมตา พูดอยู่ คุยอยู่ ทำงานอยู่ 
จิตใจเยือกเย็นมีความสุข 
ปรารถนาที่จะเกื้อกูล 
บุคคลที่มีความทุกข์ ให้มีความสุข 
นี่ชื่อว่าฌานของพรหมวิหาร 4 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Image by Patrizia08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีทุกข์


ความพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีทุกข์
ความสุขไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีความกดดันบีบคั้น
แต่มันหมายถึง เราสามารถที่จะเปิดใจยอมรับ
สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยใจที่สงบเย็นไม่หวั่นไหว
และมีปัญญาที่จะหาทางออก
หรือแปรเปลี่ยนสถานการณ์อันไม่น่าพึงพอใจเหล่านั้น 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างดียิ่ง

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ศีลได้ชื่อว่าเป็นมหาทาน


ศีลก็เป็นทานเหมือนกัน
และไม่ใช่ทานธรรมดา
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘ศีลได้ชื่อว่าเป็นมหาทาน’
เพราะทำให้สัตว์โลกรอดพ้น
จากภัยอันตรายอันเกิดจากน้ำมือของเรา 

ดังตฤณ

Image by AdelinaZw from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้แล้วก็ผ่านเลย


ในการทำความรู้สึก เมื่อรู้สึกตัวแล้ว 
รู้แล้วก็ผ่านเลย อย่าไปคิดในสิ่งที่รู้ 
อย่าไปคิดในตัวรู้ อย่าไปติดในสิ่งที่ถูกรู้ 
รู้สึกแล้วผ่านไปเลย จิตจะผ่อนคลาย 
เห็นไหมง่ายนิดเดียว
.
ที่เราเป็นทุกข์ เครียด ก็เพราะรู้แล้วไม่จบ 
ชอบสงสัย วิพากษ์วิจารณ์ หาเหตุหาผล 
ไม่ยอมให้ผ่านไป จิตก็จะเครียด
ยิ่งหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดแล้วล่ะก็
ยิ่งปรุงแต่ง ไม่ผ่านไปซะที เรารู้อะไรก็ผ่านไปเลย
อย่าไปติดในสิ่งที่รู้นั้น จิตก็จะผ่อนคลาย
แล้วเราจะรู้สึกตัวไปทำไม 
ก็รู้เพื่อป้องกันความหลง เพราะทุกครั้งที่รู้สึก 
ความหลงก็จะหายไป ถ้าไม่รู้สึกตัว 
ความหลงก็เข้าแทรก
สองสภาวะนี้เกิดพร้อมกันไม่ได้ 
ถ้ารู้แล้วก็จะไม่เกิดความหลง
ถ้ารู้ต่อเนื่องกันนาน ๆ จิตจะตื่น
ก็จะเข้าถึงความรู้สึกตัวได้

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
หนังสือจบที่ใจ
ที่มา เพจ Kanlayanatam

Image by Kranich17 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา