ปฏิบัติข้ามเวทนาพวกเรายังมีความเข้าใจผิดในคำว่า  
ปฏิบัติให้มันข้ามเวทนาไปได้ จึงจะพ้นจากทุกข์ 
คำว่าเวทนามันไม่ใช่ว่า ทำไปให้มันพ้นความเจ็บปวด
ที่มันเกิดขึ้นมาในกาย ในเวลาพวกเราทำความเพียรอย่างนั้น
...เป็นเวทนาที่พวกเราได้เสวยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมา
ในเวลาอายตนะภายในและภายนอกมันมากระทบกันเข้าแล้ว
เกิดความดีใจหรือเสียใจ หรือไม่ดีใจไม่เสียใจ 
เกิดขึ้นมาแล้ว ให้พวกเราเอามาพิจารณาดู 
ให้มันรู้มันเห็นไปตามความเป็นจริง 
แล้วก็วางลงสู่ไตรลักษณ์ 
ไม่ได้ยึดได้ถือไว้นั่นแหละจึงเรียกว่า "ปฏิบัติข้ามเวทนา" 

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

เราปฏิบัติเพื่อปัญญาเห็นความจริง         เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสงบอย่างเดียว แต่จุดหมายปลายทางอยู่ไกลกว่านั้น คือเกิดปัญญาเห็นความจริง จนปล่อยวางความยึดมั่นว่ามีตัวตนได้

                                                                                      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล