อย่าเหินห่างจากสติ
สติเป็นสมบัติที่มีอยู่แล้วในเราทุกคน
แต่ว่ามันยังมีน้อยเกินไป มันยังไม่มาก ไม่เติบใหญ่ 
เพราะชีวิตของเราแต่ละเวลานาที 
เราปล่อยจิตใจไปตามอำนาจของความคิด
ความอยากต่างๆ ไปตามโลก ตามวัตถุที่รักที่ชอบ
เป็นทาสของอายตนะเสียเป็นส่วนใหญ่ ...
ดังนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่...ขอให้เรากลับมาทำความคุ้นเคย
หัดครองชีวิตด้วยสติ ด้วยความรู้สึกตัว 
อย่าเหินห่างจากสติ มิฉะนั้นเราจะเสียเวลา

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ


ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา