ก็เท่านั้นเอง!!


สุดท้ายแล้ว
หากเรายังไม่รู้จักปล่อยวางความคิด
ของตัวเองลง
ต่อให้เราจะหนีไปอยู่วัดแล้วก็ตาม
สิ่งเดียวที่ได้ทำจริงๆ
ก็แค่ย้ายตัวเองไปทุกข์อยู่ที่วัด
ก็เท่านั้นเอง!!

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by pixel2013 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมแล้ว


เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
นั้นล่ะเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ธรรม
.
..ไม่ใช่ว่า..
เมื่อมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว
ก็หลงไปดีใจ ไปเสียใจ 
ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ 
ปล่อยให้อารมณ์เป็นพิษกัดกร่อนจิต
อยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยไร้สติ
.
..แล้วดิ้นรนไปหาที่ปฏิบัติธรรม
ไปค้นหาธรรม ในสถานที่ต่างๆ 
ไปเอาธรรมจากครูบาอาจารย์
อย่างนี้มันห่างไกล เลยธรรมไปแล้ว
.
..เพียงเธอมีสติ ตระหนักรู้ขึ้นว่า..
อ้อ! นี่หลงไปในเรื่องราวที่ความคิดสร้างขึ้นเสียแล้ว
..เกิดอารมณ์ดีใจ เสียใจ แล้ว
มีเราเข้าไปยึดถือในเรื่องราว 
ยึดถือในอารมณ์ เสียเต็มเหนี่ยวแล้ว 
เกิดทุกข์ทับถมขึ้นแล้ว
.
..เมื่อมีสติรู้ขึ้นมา จิตก็วางการยึดถือ
ไปอัตโนมัติเอง..
จึงเกิดความปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นภายใน
อย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมแล้ว
.
..จึงให้มีสติ ตระหนักรู้ อย่างนี้บ่อยๆ สม่ำเสมอ 
ในเรื่องราวของชีวิตประจำวัน นั้นแหละ
..จะมีการรู้แจ้ง เห็นแจ้งความจริงขึ้นเอง 
แล้วก็จะพ้นสุขพ้นทุกข์ไปได้
เจริญสติ

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by WelshPixie from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา