ความกลัว เกิดจากความหลงความกลัว เกิดจากความหลง 
เพราะหลงยึดในสังขาร จึงกลัวโน่น กลัวนี่ 
กลัวผี กลัวมันจะมาทำร้าย 
ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่า
จิตเป็นของไม่ตาย สังขารเป็นของไม่เที่ยง
มันจะละความหลง และจะไม่กลัว..

หลวงปู่คูณ สุเมโธ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ 
ความหลงผิด อยากให้ปรากฏการณ์ต่างๆ 
เป็นดั่งใจต่างหาก ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

บุญที่แท้จริงบุญตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
นั่นก็คือการปฏิบัติที่จิต 
อย่างอื่นเป็นแค่บริวารประกอบ 

ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า