อย่าภูมิใจว่าคิดเก่ง


อย่าภูมิใจว่าคิดเก่ง 
คนที่คิดเก่งแล้วไม่รู้ว่าตนคิด 
นี้อันตรายมากกว่าคนที่คิดน้อย
แต่รู้ว่าคิด

ท่านเขมานันทะ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วิมุติกับสมมุติมันอยู่ในทุกสิ่งที่รับรู้


เพียงแค่ หยุดแล้วดู 
รู้แล้วสังเกตุ พบแล้วก็จะแจ้ง
เพียงแค่ หยุดแล้วดู 
รู้แล้วสังเกตุ พบแล้วก็จะแจ้ง
วิมุติกับสมมุติมันอยู่ในทุกสิ่งที่รับรู้นั่นแหละ...
เมื่อไรที่ไม่รู้ก็เห็นแต่สมมุติ
แต่เมื่อไรที่แจ้งในสมมุติ 
วิมุติมันก็เกิดตรงขณะรู้สมมุตินั้นแหละ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by DreamyArt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทำตามหลักการ ทำตามธรรม


การยอมละหลักการเพื่อไปเอาใจผู้อื่น
ใหม่ๆ อาจดูเหมือนดี
แต่ภายหน้าต่อไป จะประสบปัญหานานัปการ
ถ้าเรารักษาหลักการให้มั่นคง
ใหม่ๆ อาจถูกผู้เห็นแก่ตัวด่าประณาม
แต่ภายหน้าต่อไป จะสร้างคุณค่า
ความน่าเชื่อถือแก่เราอย่างยิ่ง
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
Image by ColiN00B from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา