ความคิดนี่เป็นตัวสาระแนที่สุดความคิดนี่เป็นตัวสาระแนที่สุด คอยยุแหย่ไม่ให้จิตใจตั้งมั่นลงในมรรค แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาศัยความคิดนั่นเองให้กำลังแก่มรรค เหมือนนักกระโดดข้ามรั้ว ถ้าไม่มีรั้ว ไม่มีอุปสรรคให้ การเป็นนักกระโดดข้ามรั้วก็มีไม่ได้ ถ้ามีรั้วให้กระโดด นักกระโดดก็เกิดขึ้น ความชำนาญก็เกิดขึ้นตามมา ท่านเขมานันทะ
ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ธรรมะจริงกับแบบปรัชญา
รู้ธรรมะจริงต้องเครียดยาก ปล่อยวางง่าย 
รู้ธรรมะแบบปรัชญาจะเครียดง่าย ปล่อยวางยาก


สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา