พอความโกรธหายไป บาปไม่หาย


ถ้ามีความโกรธ ต้องรักษาใจให้มันเย็น 
อย่าให้มันร้อน หาอุบายแก้ไขด้วยปัญญา 
น้ำที่ต้มเดือดออกมาจากเตาแล้วไม่นานก็เย็นลง 
ถ้าใส่ตู้เย็นก็เป็นน้ำแข็งได้ ใจเราก็เหมือนกัน 
มันเดือดแล้วก็เย็นได้ เย็นแล้วก็สบาย 
อย่าลุอำนาจแก่ความโกรธเด็ดขาด สติอย่ามืดอย่างเดียว 
อย่าเอาความโกรธมาใช้งานเลย
โทสะเป็นไฟ อย่าตามใจมัน 
พอความโกรธหายไป บาปไม่หาย ตกนรกอย่างเดียว

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

Photo by Adam Wilson on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ใช่การสร้าง แต่คลายความยึดถือในสมมุติ


สร้างวัดสร้างพระสร้างบารมี 
นี่คือสิ่งสมมุติ 
เราเคยสร้างสิ่งเหล่านี้มา
หลายภพชาติมามากแล้ว 
แต่พุทธะก็อยู่กับเรา 
แต่ไม่รู้จักกันเลย
ไม่ใช่การสร้าง 
แต่คลายความยึดถือในสมมุติ 
จึงมีเราผู้หลงสร้าง หลงเกิดตาย
สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ 
สิ่งที่สร้างเลยบัง พุทธะ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา