จิตเมื่อถูกสติเตือนบ่อยๆ ก็รู้ตัวจิตนี้เมื่อถูกสติเตือนเข้าบ่อยๆ มันก็รู้ตัว 
รู้ตัวแล้วมันก็คลาย มันก็ปล่อยวางอารมณ์ 
ไม่ส่งเสริม ไม่คิดไม่ปรุงไปอีก

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ถ้าเรายังเกิด เราก็ต้องทุกข์
ถ้าเรายังเกิด เราก็ต้องทุกข์ อย่างนี้
อะไรทำให้ทุกข์ เพราะความอยาก ทำให้ทุกข์
ถ้าเราไม่อยาก เราก็ไม่ทุกข์
ที่เราทุกข์ ก็เพราะชาติก่อนเราไม่หมดอยาก
และชาตินี้ เราก็ยังอยาก
เมื่อไรความอยากสิ้นไป เมื่อนั้นก็ถึงนิพพาน


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลย
วิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลย ลูกหลานเอ๋ย 
จงสร้างความดีให้กับตัวเอง
และก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอง นี่เป็นเรื่องสำคัญ 
ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองแล้ว 
อยู่ในตัวเราแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน ...
จะไปแสวงหาแม่ที่ไหนอีกเล่า


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม