ธรรมทุกอย่าง รวมอยู่ด้วยความไม่ประมาทธรรมทุกอย่าง รวมอยู่ด้วยความไม่ประมาท
จงมีสติทุกเมื่อ เฝ้าดูการเกิดดับของจิตปัจจุบัน
รู้แจ้งปล่อยวาง เป็นทางออกจากทุกข์
มีปีติในธรรม ชุ่มฉ่ำอยู่ภายใน 
เบาใจเบากาย หายกังวล
จิตสงบระงับดับเย็น 
เห็นแจ้งนิพพานเอยฯ

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ชนะกามกิเลส ชนะได้หมดให้พิจารณาเรื่องกามกิเลส 
ชนะอันนี้ได้ชนะได้หมด ไม่ชนะอันนี้อย่ามาคุย 
คุยได้ก็ไม่รู้เรื่อง นี้แหละ สุดยอดแห่งกรรมฐาน 
มนุษย์สร้างภพสร้างชาติ ก็เพราะตัวนี้แหละ
ไม่พิจารณาตัวนี้ จะพิจารณาอะไร

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

ยึดสมมุติทางโลกจึงทุกข์


          ผ้าจีวร ให้เป็นผ้าขี้ริ้ว ผ้าราคาถูกแค่ไหน แพงหรือดีแค่ไหน กายมันก็ไม่รู้อะไรด้วย เอามาคลุมกาย กายมันก็เฉยๆ อยู่ ไม่เห็นว่าอะไร มีแต่กิเลสมันไปยึดโน่นยึดนี่ ยึดสมมุติทางโลก ต้องอย่างนั้นดี อย่างนี้ไม่ดี แล้วก็ทุกข์เอง

                                                                                                  หลวงปู่ท่อน ญาณธโร