การดูจิตช่วยตัดรอนกำลังผัสสะ        ถ้ามีการ หยุดดู หยุดรู้จิตใจ ของตนอยู่เนืองนิจแล้ว มันจะเป็นการตัดรอนทอนกำลังทางผัสสะได้มากมายเหลือประมาณ เพราะมันกระทบทีไร ก็ตามเห็นความดับของมัน ทุกสิ่งมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป อย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่มีอะไรให้น่าเอาน่าเป็นแต่ประการใดเลย

                                                                                                    ท่าน ก.เขาสวนหลวง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่กับใจที่สงบ          พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น ท่านไม่เลือกใคร ไม่เลือกเด็ก เลือกหนุ่มเลือกสาว เลือกเฒ่าเลือกแก่ เลือกหญิง เลือกชาย ท่านยอมรับเป็นที่พึ่งของหัวใจแห่งสัตว์โลกทั้งหลายได้ทั้งนั้น ขอให้หัวใจนั้นมีความสงบเท่านั้น ... วิสัยของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีแต่ความสงบ ถ้าจิตเรามีความสงบ ไม่ต้องเรียกร้องและไม่ต้องไปขอพรว่าให้ท่านมาเป็นที่พึ่ง เมื่อท่านอยู่แล้ว และเราก็อยู่กับท่านแล้ว จะไปขอร้องอะไรที่ไหน เมื่อท่านมาอยู่กับเรา เราก็มีความสุข ใจเราอยู่ตรงไหน ความสุขก็อยู่ตรงนั้น ใจเราอยู่ที่ไหน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็อยู่ที่นั้น

                                                                                                 หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

อย่ามองอะไรแค่ “ชอบ”กับ”ชัง”อย่ามองอะไรแค่ “ชอบ”กับ”ชัง” 
ให้มองว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)