แจกฟรี e-card อวยพรปีใหม่ 2560 จ้า !!!!!!มี e-card อวยพรปีใหม่มาแจกกันจ้า ไปดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงค์ข้างล่างนี้ อวยพรกันแบบทางธรรมนะ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านที่ติดตามบล็อก "โอวาทธรรม พระอริยเจ้า"ค่ะ

ถ้ายังเจริญสติเป็นอัตโนมัติไม่ได้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อรู้จักอารมณ์ แล้วละวางอารมณ์เมื่อท่านผู้ใดมารู้จักอารมณ์
แล้วกำหนดละวางอารมณ์ 
ไม่นึกถึงเรื่องที่เป็นอดีต และไม่นึกถึงเรื่องที่เป็นอนาคต 
และไม่นึกถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันได้ 
ท่านผู้นั้นก็จะพบความว่าง พบความสงบ 
มีจิตเป็นตัวของตัวเอง ย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวง

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

มีศัตรูเป็นบัณฑิต
มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล

พุทธพจน์


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้กลับมารู้สึกตัวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไป ขณะนั้นตั้งมั่น
ถ้าจิตไหลไป แล้วรู้ทันความไหลของจิต
ขณะนั้นจะได้.."สมาธิแบบจิตตั้งมั่น" 
ความไหลของจิต..มันแสดงความไม่ตั้งมั่น
จิตถ้าไหลได้..ก็แสดงความไม่ตั้งมั่น
ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไป ขณะนั้นตั้งมั่นพอดี
เพราะจิตมันรู้จิต..พอรู้จิต..จิตไม่ไหล
ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่า "ถึงฐาน"


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ละอวิชชาได้เพราะรู้เท่าทัน
อวิชชาเกิดเพราะความรู้ไม่เท่าทัน
ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมนั้น..
การที่จะ "ละอวิชชา" ได้ก็หมายถึง 
การรู้เท่าทัน เห็นตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น..


พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา