จงหันเข้ามาที่ความรู้สึก


จงหันเข้ามาที่ความรู้สึก อย่าคิดออกไปไกลตัว
ความรู้สึกตัวและรู้จักใจ 
ความรู้สึกนี้แผ่กระจายกลายเป็น
ความสว่างสบายไปในทุกๆ ส่วน
 ไม่ยึดถือแต่กลับทรงอยู่ได้ดี 
ไม่ได้ทำอะไรมาก กลับได้ผล
ไม่พยายามจะแยกแยะคิดพิสูจน์อะไร 
กลับรู้กลับเห็นได้โดยตรง..
 .
หายใจเป็นความรู้สึก 
ความรู้สึกสัมพันธ์กับลมหายใจ 
คิดนึกไปเช่นไรรู้ได้เอง
คิดเอง ตัดเอง เข้าใจเอง ในตัวนี่เอง 
อย่างนี้เรียก อาตมวิทยา (Self Knowledge) 
ซึ่งได้โดยตรง ไม่ต้องคิดคล้อยตาม
หรือนึกตามแนวทฤษฎี
.
มีได้โดยอาการอย่างนี้ 
คือต้องรู้อาการจึงรู้สมุหฐาน 
เห็นอาการของตัวเอง 
กายและจิตมีปฏิกิริยากันเช่นไร
ตามที่มันเป็นอยู่เอง ตามกฎ ตามศีล(ปรกติ) 
ตามธรรมของมัน ก็จะรู้สมุหฐาน
.

ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ไปแต่งตั้งหรือใครบันดาล 
เรียกว่าการกระทำของธรรม กิริยาของธรรมชาติ 
กฎแห่งความสัมพันธ์สืบต่อกัน 
หาใช่ใครหรืออะไรแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยืนอยู่ในฐานะผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ
.
ไม่มีกฎแห่งการกระทำ 
ไม่เกี่ยวกับได้หรือเสียนั้น เนื่องแต่คนไปยึดถือเอา
โดยเข้าใจผิดต่อกฎมูลฐานนี้ 
ชอบจะจดจำ ชอบจะหยุดอยู่ 
เลือกสรรบางสิ่งที่ตนชอบ 
เห็นเช่นนั้นมันเลิกยึดเอง เรียกว่าเห็นกรรมก็รู้เองว่า
ได้กระทำผิดต่อตนเองมาอย่างไร 
ที่ตรงนี้จะหน่าย คลายละวางเอง

ท่านเขมานันทะ
............................................................................

จาก แรมรายคืน 
บันทึกการเดินทางระหว่างปี ๒๕๒๒-๒๕๒๕ ครั้งไปเยือนอิตาลี สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ขณะนั้นท่านยังครองสมณเพศ

Image by jggrz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

คนที่ไม่รู้จักตัวเอง


ความเพียรคือการทำความรู้สึกตัว
ว่าจิตใจของเราปกติไหม
เอนเอียงไปทางไหนไหม
เอนเอียงไปทางชอบ 
เอนเอียงไปทางไม่ชอบไหม
หนักไปทางโลภไหม 
หนักไปทางโกรธไหม 
หนักไปทางหลงไหม
รับรู้อยู่โดยไม่ได้ถือว่า
ตัวเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ 
สักแต่ว่ายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่
ประคับประคองความรู้ตัวอย่างนี้ไว้เรื่อยๆ 
แล้วปล่อยสิ่งที่ควรปล่อย 
สนับสนุนสิ่งที่ควรสนับสนุน 
จิตใจจะเข้มแข็งขึ้นโดยลำดับ
โดยเฉพาะต่อความรู้สึกของคนอื่น
คนที่ไม่รู้จักตัวเอง 
มักแสวงหาความมั่นคง
จากความรู้สึกของคนอื่น 
เราอาจจะเคยก็ได้ 
คนรอบข้างชอบหรือมีความสุข
ก็สบาย 
มีใครไม่ชอบก็
ไม่สบาย 
ต้องพยายาม
ทำให้ทุกคนรัก ให้ทุกคนชอบ 
ดิ้นรนที่จะเป็นที่รักของคนทุกคน 
ถ้าอยู่ในออฟฟิศ
หรืออยู่ในที่ๆ มีสักสิบคน 
รู้สึกว่าเขาชอบเราเก้าคน 
มีคนเดียวไม่ชอบ 
ก็แทบจะอยู่ไม่ได้ 
ทุกข์
สงสัยว่าเรามีอะไรเขาจึงไม่ชอบ 
มีใครเข้าใจเราผิดหรือโกรธ
จะมีความรู้สึกว่าตัวเรา 
ตัวตนของเราถูกกระทบอย่างแรง
--------
#เกิดมาทำไม 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Fb.Achara Klinsuwan

Image by jggrz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา