เราได้ทำความวิบัติให้กับตัวเองแล้ว


นักปฏิบัติส่วนใหญ่มักใช้เวลากลางคืนภาวนา 
ส่วนเวลากลางวันปล่อยใจไปตามโลก 
เดี๋ยวโลภ เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวหลง 
เดี๋ยวตัณหา เดี๋ยวราคะ เดี๋ยวอุปาทาน สนุกเฮฮาไป
ขาดสติ นักปฏิบัติที่ทำนิสัยเหมือนไม่ใช่นักปฏิบัติ 
ได้ชื่อว่าเรากำลังทำลายศาสนาทางอ้อม 
พอเวลากลางคืน เราก็นั่งภาวนาสงบจิตสงบใจ
มันก็ไม่สงบให้  เพราะอะไร
เพราะเราได้ทำความวิบัติให้กับตัวเองแล้ว 
ได้ทำความพินาศให้กับตัวเองแล้ว 

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

Image by OpenClipart-Vectors from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา